Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quang Trung năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Quang Trung tuyển sinh 7 lớp chuyên (chuyên Toán, chuyên Toán-Tin, chuyên Toán-Sinh, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Văn, chuyên Anh) và 1 lớp Cận chuyên. Phạm vi tuyển sinh: học sinh lớp 9 Đọc tiếp …

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019-2020

Điều kiện dự thi
– Có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS tại các huyện, thị xã sau: Đồng Phú, Đồng Xoài, Bù Đăng, Phước Long, Bù Gia Mập và Phú Riềng và Tỉnh Bình Dương.
– Xếp loại hạnh kiểm, học lực các năm học lớp 6, 7, 8, 9 từ khá trở lên.
– Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.