THÔNG BÁO Duyệt chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10 lên 11 của năm học 2024 – 2025

Dựa trên kết quả kiểm tra chuyển đổi môn học lựa chọn và chỉ tiêu của từng môn học, Trường THPT chuyên Quang Trung thông báo kết quả những học sinh được chuyển đổi môn học (dựa trên kết quả bài kiểm tra, ưu tiêu lớp) và những học sinh không được chuyển đổi môn học khi học lớp 11 năm học 2024 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *