Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quang Trung năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Quang Trung tuyển sinh 7 lớp chuyên (chuyên Toán, chuyên Toán-Tin, chuyên Toán-Sinh, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Văn, chuyên Anh) và 1 lớp Cận chuyên.

Phạm vi tuyển sinh: học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương.

(Chi tiết xem trong tệp đính kèm)

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi được đính kèm ở cuối kế hoạch.