Phòng ban chức năng

Các phòng ban chức năng

 

  1. Bảo vệ cơ quan (ĐT: 02713 889 100)
  2. Văn thư – Giáo vụ (ĐT: 02713 889 084)
  3. Kế toán (ĐT: 02713 889 102)
  4. Phòng Quản lý học sinh (ĐT: 02713 889 101)
  5. Phòng Quản lý ký túc xá (ĐT: 02713 889 553)
  6. Đối ngoại (ĐT 02713 500 858)
  7. Thư viện
  8. Phòng Y tế
  9. Phòng Thiết bị, thí nghiệm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *