Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và hướng dẫn phúc khảo

Trường THPT chuyên Quang Trung thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Thí sinh có yêu cầu phúc khảo thì làm đơn (theo mẫu bên dưới) và gửi về Phòng Văn thư – Giáo vụ trường THPT chuyên Quang Trung trước 11 giờ 00 ngày 24/06/2023.

Mẫu Đơn phúc khảo bài thi