Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quang Trung năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024, trường THPT chuyên Quang Trung tuyển sinh 7 lớp chuyên (chuyên Toán, chuyên Toán-Tin, chuyên Toán-Sinh, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Văn, chuyên Anh) và 1 lớp Cận chuyên. Phạm vi tuyển sinh: học sinh lớp 9 Đọc tiếp …

Ngành nghề của chúng ta

Ngành giáo dục, nghề làm thầy của chúng ta là một nghề vinh quang. Nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, yêu cầu càng cao thì vinh quang đó càng lớn. Chúng ta cần làm vững thêm niềm tin của xã hội, nhưng muốn thế trước hết chúng ta phải tự tin vào chính mình, tin vào khả năng và tin vào phẩm chất nhà giáo, đạo đức nhà giáo mà chúng ta đang có và đang tạo dựng.