THÔNG BÁO lịch kiểm tra chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10 lên lớp 11 của năm học 2024 – 2025

Tiếp theo thông báo số 210/TB-CQT ngày 01/06/2024 của trường THPT chuyên Quang Trung về việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10 lên 11 của năm học 2024 – 2025,

Trên cở sở danh sách học sinh đăng ký và chỉ tiêu của các môn học, tất cả học sinh chỉ được phép chuyển đổi môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập nếu đạt điểm kiểm tra từ 5.0 điểm trở lên và lấy ưu tiêu từ trên xuống theo chỉ tiêu của từng môn học. Điểm kiểm tra sẽ được bổ sung vào Sổ điểm và học bạ của môn học thay thế.

Dưới đây là lịch kiểm tra của các môn học, bắt đầu từ 7h30 ngày 29/06/2024, cụ thể:

CQT_TB-lich-kiem-tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *