Xếp hạng thi đua tuần

Xem thông tin xếp hạng thi đua các lớp theo tuần, tháng và tổng xếp theo học kỳ

Click vào để xem:

Xếp hạng thi đua tuần

Cách xếp loại

Tốt: Tổng điểm còn lại từ 100 trở lên (>= 100) và điểm trừ không được vượt quá 50% điểm thưởng
Khá: Tổng điểm còn lại từ 90 trở lên (>= 90)
Trung bình: Tổng điểm còn lại từ 80 trở lên (>= 80)
Không đạt: Tổng điểm còn lại dưới 80 điểm (< 80)

Cách xếp hạng:

Xếp hạng theo ưu tiên theo xếp loại: Tốt – Khá – Trung bình – Không đạt
Trong mỗi loại xếp theo thứ tự điểm còn lại từ lớn đến nhỏ (điểm lớn thứ hạng trên so với điểm nhỏ)

Trùng hạng nhất (?):

Khi xảy ra trùng hạng nhất (tổng điểm còn lại bằng nhau, cùng cao nhất và cùng “loại”) thì Ban QLHS tiến hành chấm so sánh
vệ sinh thẩm mỹ giữa các lớp trùng hạng nhất để cộng điểm thưởng nhằm chọn ra lớp tốt nhất để trao giải nhất và cờ luân lưu.

Điểm trừ:

Gồm điểm vi phạm nội quy, quy định và điểm trừ từ sổ đầu bài
Điểm trừ sổ đầu bài = (10 x số tiết trong tuần) – (Tổng số điểm các tiết trong tuần)

Điểm thưởng:

Mỗi điểm 10 cho học sinh được ghi trong sổ đầu bài được cộng 1 điểm thưởng và mối lớp cộng tối đa 10 điểm/tuần
Điểm thưởng từ xếp loại vệ sinh thẩm mỹ trong tuần (lớp học và khu vực lao động chung của lớp).
Điểm thưởng từ các hoạt động chủ điểm do trường, đoàn trường phát động.

Bảng xếp hạng thi đua tháng

Bảng tổng xếp