Thông báo nộp hồ sơ trúng tuyển khối 10 và lựa chọn tổ hợp môn học năm học 2023 – 2024

Nhằm chuẩn bị tốt, kịp thời các công việc đầu năm học 2023 – 2024, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Quang Trung thông báo đến học sinh và cha mẹ của học sinh trúng tuyển khối 10:

1.      Tư vấn lựa chọn tổ hợp môn, chuyên đề học tập các môn tự chọn

Thời gian: 8h – 9h, Chủ nhật, ngày 13/8/2023.

Nội dung: Nghe tư vấn của lãnh đạo nhà trường về lựa chọn tổ hợp môn lựa chọn, lựa chọn 3 cụm chuyên đề học tập, một số thông tin và yêu cầu nhà trường.

Đối tượng: Toàn thể học sinh và cha mẹ của học sinh trúng tuyển.

2.      Nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10

Thời gian: 9h00 – 10h00, Chủ nhật, ngày 13/8/2023.

Các loại hồ sơ cần nộp:

  • Học bạ chính cấp 2,
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS bản chính,
  • Giấy khai sinh (bản sao hoặc công chứng),
  • Bốn tấm hình 3×4,
  • Các giấy tờ khác nếu có (căn cước công dân, giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh,…, tất cả các giấy tờ này đều phải công chứng).