Thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 sử dụng trong năm học 2023-2024

Trường THPT chuyên Quang Trung thông báo danh mục Sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 được Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa của trường THPT chuyên Quang Trung lựa chọn, sử dụng tham khảo trong giảng dạy, học tập trong năm học 2023-2024.