Danh sách học đạt giải vượt vũ môn lần 3/2015

Danh sách đạt giải vượt vũ môn lần 3/2015

STT Họ Tên Khối Chi đoàn Giải
1 Bùi Thị Thuỷ Tiên B 12I Nhất
2 Đoàn Thị Thuỳ Linh B 12I Nhì
3 Nguyễn Hữu Nguyên B 12I Ba
4 Bùi Ngọc Thành A 12A Nhất
5 Trần Xuân Trường A 12A Nhì
6 Lê Văn Hoàng Phương A 12G Ba
7 Bùi Quang Khải C 12D Nhất
8 Bùi Thị Út Huệ C 12D Nhì
9 Phạm Thị Hương C 12D Ba
10 Lê Thành Đạt D 12E Nhất
11 Lại Quốc Thanh A1 11A Nhất

Nguyên Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *