Thông báo Xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị 2019

Thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chưa có chứng nhận trình độ Sơ cấp LLCT trở lên tiến hành đăng ký và làm hồ sơ theo hướng dẫn của văn bản này gửi về Phòng giáo vụ trước ngày 30/8/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *