Nhiều hoạt động sôi nổi trong 3/2013

Trong tháng 3/2013, các tổ chức, đoàn thể nhà trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức Đêm phim thanh niên, hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, giao lưu với các trường chuyên phía bắc, ngày hội thanh niên, tiếp đoàn kiểm tra vùng thi đua số 5 và tiếp đoàn cán bộ-giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho về giao lưu.

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động trong tháng

1. Đêm phim Thanh niên

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5861347540936120017?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]
2. Hoạt động chào mừng 8/3

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5851486995213990289?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]
3. Giao lưu với các trường chuyên phía bắc

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5854089731585081825?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]
4. Ngày hội Thanh niên

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5861347714278423953?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]
5. Tiếp Đoàn thi đua vùng số 5

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5861348634564160033?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]
6.  Tiếp đoàn CB-GV trường Nguyễn Đình Chiểu – Mỹ Tho

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5861348841038760001?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *