Kế hoạch Kiểm tra học kỳ I và Sơ kết năm học

1.    Lịch kiểm tra

Ngày Môn kiểm tra buổi Sáng Thời gian làm bài Môn kiểm tra buổi Chiều Thời gian làm bài
18/12/2018 Ngữ văn 12 7:15 – 8:45 Ngữ văn 11 13:30 – 15:00
Vật lý 12 9:15 – 10:00 Tiếng Anh 11 15:30 – 16:15
Vật lý 10 13:30 – 14:15
Lịch sử 10 15:00 – 15:45
19/12/2018 Tiếng Anh 12 7:15 – 8:00 Ngữ văn 10 13:30 – 15:00
Lịch sử 12 8:30 – 9:15 Tiếng Anh 10 15:30 – 16:15
Vật lý 11 13:30 – 14:15
Lịch sử 11 15:00 – 15:45
20/12/2018 Toán 12 7:15 – 8:45 Toán 11 13:30 – 15:00
Sinh học 12 9:15 – 10:00 Sinh học 11 15:30 – 16:15
Hóa học 10 13:30 – 14:15
Địa lý 10 15:00 – 15:45
21/12/2018 Hóa học 12 7:15 – 8:00 Toán 10 13:30 – 15:00
Địa lý 12 8:30 – 9:15 Sinh học 10 15:30 – 16:15
Hóa học 11 13:30 – 14:15
Địa lý 11 15:00 – 15:45
22/12/2018 GDCD 12 7:15 – 8:00

Các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, GDCD 10&11: giao tổ chuyên môn tự tổ chức kiểm tra tại lớp trước 17/12/2018.

Tổ chức thực hiện:

  1. Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch để tổ chức giảng dạy, ôn tập cho học sinh, giúp các em tham dự kỳ thi có kết quả tốt nhất.
  2. Tổ trưởng chuyên môn gửi danh sách đề nghị giáo viên tham gia ra đề các môn không thi đề của Sở GD&ĐT trước ngày 01/12/2018 và gửi đề về email BGH trước ngày 10/12/2018.
  3. Thành lập Ban coi thi học kỳ I năm học 2018 – 2019 để thực hiện các nhiệm vụ gồm: in sao đề và tổ chức coi thi.
  4. Giao bộ phận Giáo vụ lập danh sách học sinh đạt danh hiệu, học sinh được khen thưởng và dự thảo các quyết định khen thưởng để tham mưu cho Hiệu trưởng.
  5. Giao Văn phòng tham mưu công tác chuẩn bị giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong lễ Sơ kết năm học 2018 – 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *