Thông báo tuyển thẳng vào trường Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển thẳng dành cho các học sinh thuộc 05 trường THPT đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014:

  • Trường PT Năng khiếu, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
  • Trường THPT chuyên Quang Trung
  • Trường THPT chuyên KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định
  • Trường chuyên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều kiện:

  1. Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.
  2. Đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:
  • Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.
  • Đã tham dự kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia trong quá trình học THPT, đồng thời có kết quả học tập trong các năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.

Học sinh nào đáp ứng các điều kiện trên và có nhu cầu tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ trực tiếp với phòng Văn thư – Giáo vụ để làm hồ sơ (số điện thoại 06513 889 084).

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/07/2015 đến 25/07/2015.

Toàn văn thông báo:

Hinh 1Hinh 2

Hinh 3

Hinh 4Hinh 5

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *