Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018, gồm 5 chương, 37 điều. Trong đó xác định rõ chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin, có trách nhiệm cung cấp thông tin; cách thức tiếp cận; phạm vi thông tin được tiếp cận; thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân…

Trường THPT đăng tải phổ biến bộ tài liệu tìm hiểu về Luật tiếp cận thông tin do Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản gồm:

1. Hỏi – đáp về Luật tiếp cận thông tin
2. Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin
3. Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước
4. Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *