Hình ảnh Chủ tịch nước về thăm trường

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/5666511443810828737?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

dainganxanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *