Học sinh giỏi

Đến năm 2014 trường chuyên Quang Trung có 305 học sinh giỏi cấp quốc gia trong đó có nhiều học sinh được tham gia kỳ thi chọn đổi tuyển Olympic quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *