One thought on “Thông báo kết quả chấm phúc khảo”

  1. dạ thầy ơi! trước ngày 16/7 khối 11,12 có cần lên trường không ạ? nếu tập trung thì thời gian sau đó ở lại luôn hay là lại về chờ thông báo tập trung lại ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *