One thought on “Thông báo kết quả chấm phúc khảo”

  1. dạ thầy ơi! trước ngày 16/7 khối 11,12 có cần lên trường không ạ? nếu tập trung thì thời gian sau đó ở lại luôn hay là lại về chờ thông báo tập trung lại ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.