Quy định về tổ chức hoạt động Đường dây nóng nhà trường

Nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, xây dựng văn hóa công vụ trong hoạt động của nhà trường; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến nhà trường; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy định của trường và pháp luật hiện hành; Trường THPT chuyên Quang Trung ban hành quy định về việc tổ chức hoạt động “đường dây nóng” và hộp thư tiếp nhận thông tin như sau (xem văn bản đính kèm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *