Bộ Nội vụ triển khai 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thực hiện công văn số 189/SGDĐT-VP, ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ. Trường Trung học phổ thông Chuyên Quang Trung hướng dẫn cụ thể như sau:

05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm:

1. Nộp hồ sơ đãng ký thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;

2. Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính phủ;

3. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

4. Cấp bản sao lưu trữ;

5. Cấp chứng thực lưu trữ.

Địa chỉ truy cập:

https://moha.gov. vn/dich-vu-cong.html

Trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công, các tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đề nghị liên hệ: Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu – Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; số điện thoại: 024 62821009; địa chỉ email: [email protected].

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *