Phòng ban chức năng

Các phòng ban chức năng

  1. Tài vụ
  2. Văn thư - Giáo vụ
  3. Phòng Giám thị
  4. Thư viện
  5. Phòng Y tế
  6. Phòng thực hành tin học
  7. Phòng thí nghiệm sinh
  8. Phòng thí nghiệm hóa
  9. Phòng thí nghiệm Lý
  10. Ban Quản lý ký túc xá

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *