Phòng ban chức năng

Các phòng ban chức năng

  1. Văn thư – Giáo vụ
  2. Kế toán
  3. Ban Quản lý học sinh
  4. Thư viện
  5. Phòng Y tế
  6. Phòng thực hành tin học
  7. Phòng thí nghiệm sinh
  8. Phòng thí nghiệm hóa
  9. Phòng thí nghiệm Lý
  10. Ban Quản lý ký túc xá

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *