Đoàn Thanh niên

BCH Đoàn Thanh Niên khóa XI

Ban chấp hành đoàn trường gồm 15 đồng chí trong đó có 1 bí thư, 2 phó bí thư, 2 ủy viên thường vụ và 10 ủy viên ban chấp hành.

TT Họ Và Tên Chức vụ
1. Nguyễn Đỗ Trọng Khôi Bí thư đoàn trường
2. Nguyễn Hữu Quân Phó bí thư
3. Nguyễn Thị Thu Thủy Phó bí thư
4. Trần Xuân Trường Ủy viên thường vụ
5. Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên thường vụ

 


Khóa X (2013 – 2014)

Ban chấp hành đoàn trường gồm 15 đồng chí trong đó có 1 bí thư, 2 phó bí thư, 2 ủy viên thường vụ và 10 ủy viên ban chấp hành.
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Nguyễn Văn Sinh
2. Đ/c. Nguyễn Đỗ Trọng Khôi 


Khóa IX (2012 – 2013)

Ban chấp hành đoàn trường gồm 15 đồng chí trong đó có 1 bí thư, 2 phó bí thư, 2 ủy viên thường vụ và 10 ủy viên ban chấp hành.
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Nguyễn Thị Khoa
2. Đ/c. Nguyễn Văn Sinh 


Khóa VIII (2011 – 2012)
Ban chấp hành đoàn trường gồm 14 đồng chí trong đó có 1 bí thư, 2 phó bí thư, 2 ủy viên thường vụ và 9 ủy viên ban chấp hành.
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Nguyễn Thị Kim Phụng
2. Đ/c. Nguyễn Văn Sinh 


Khóa VII (2010 – 2011)
Ban chấp hành đoàn trường gồm 15 đồng chí trong đó có 1 bí thư, 2 phó bí thư, 2 ủy viên thường vụ và 10 ủy viên ban chấp hành.
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Nguyễn Thị Kim Phụng
2. Đ/c. Nguyễn Văn Sinh (thay cho đ/c Nguyễn Thị Bích Hậu đã chuyển công tác)


Khóa VI (2009 – 2010)
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Nguyễn Thị Kim Phụng
2. Đ/c. Nguyễn Phước Yên (hs)


Khóa V (2008 – 2009)
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Hoàng Giang
2. Đ/c. Quách Thị Vũ Linh (hs)


Khóa IV (2007 – 2008)
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Hoàng Giang
2. Đ/c. Lý Anh Trang (hs)


Khóa III (2006 – 2007)
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư :
1. Đ/c. Nguyễn Thị Hồng Yên
2. Đ/c. Phan Thị Phương Thảo (hs)


Khóa II (2005 – 2006)
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư : Đ/c. Trần Quốc Duy


Khóa I (2004- 2005)
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm
– Phó bí thư : Đ/c. Nguyễn Ngọc Quân


Lâm thời (2003 )
– Bí thư Đoàn trường: Đ/c. Nguyễn Văn Nghiêm

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *