Một số hình ảnh ngoại khóa “Học vui cùng Khoa học xã hội” 2016

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116033452408836737896/albumid/6299241125606245041?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” pe2_gal_format=”phototile” pe2_phototile=”640″ ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *