Thông báo tuyển giáo viên (thông báo số 2)

Tuyển giáo viên các môn: Ngữ Văn, Vật Lý, Tin học
Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Người đăng ký dự tuyển phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, cụ thể….

Thông báo tuyển giáo viên

Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Người đăng ký dự tuyển phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, cụ thể….

Thiết lập mạng lưới cựu học sinh, sinh viên để giúp thanh niên khởi nghiệp

“Alumni network – mạng lưới cựu học sinh, sinh viên sẽ là chiếc cầu nối tạo ra nhiều nguồn lực xã hội rất lớn để hỗ trợ cho địa phương”, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy khẳng định tại lễ ra mắt Ban Liên lạc cựu học sinh THPT chuyên Quang Trung tổ chức mới đây.