Nội quy, Quy định nhà trường

Nội quy, quy định

[button href="http://chuyenquangtrung.edu.vn/noi-quy-hoc-sinh/" target="_self" color="red" width="40%" icon=""]Nội quy học sinh[/button] [button href="#" target="_self" color="red" width="40%" icon=""]Nội quy Ký túc xá[/button]

[button href="#" target="_self" color="green" width="40%" icon=""]Giải quyết nghỉ phép[/button]