Nhạc: Quang Trung Nguyễn Huệ

Đại phá quân Mãn Thanh, quân Xiêm La xâm lược hai cõi Bắc Nam. Đánh chúa Nguyễn, dẹp chúa Trịnh, chấm dứt nhà Hậu Lê, lập nhà Tây Sơn ở thế kỷ 18…

[jwplayer player=”1″ mediaid=”289″]

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *