Trường chuyên Quang Trung triển khai ứng dụng Zalo Official

Trường chuyên Quang Trung triển khai ứng dụng Zalo Official vào hoạt động quản lý, điều hành công việc và tương tác với cha mẹ học sinh và cựu học sinh. Để nhận thông tin và trao đổi cùng nhà…
Đọc tiếp