Hình ảnh chuyến giao lưu, học tập các trường bạn

Đoàn cán bộ, giáo viên trường chuyên Quang Trung giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các trường chuyên: Lam Sơn (Thanh Hóa), Phan Bội Châu (Nghệ An), Quốc Học (Huế).

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116300810867883057127/albumid/6545725752094873697?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *