Hình ảnh trao giải Olympic tại trường

Hình ảnh trao giải, phát thưởng cho các em học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic 30/4 lần thứ 21 trong buổi chào cờ đầu tuần ngày 06/4/2015.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116033452408836737896/albumid/6134428872304539345?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” pe2_gal_format=”phototile” pe2_phototile=”600″ ]

1 Lời bình

  1. BUI DANH THANH

    chúc mừng thpt chuyên quang trung, thật tuyệt vời, chúc mừng tổ vật lý…

    Reply

Trả lời BUI DANH THANH Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *