Đảng bộ

Đảng Ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Số TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ
1 Lý Thanh Tâm  Bí thư Đảng bộ
2 Hà Văn Quyền  Phó Bí thư Đảng bộ
3 Trần Thị Oanh  Đảng ủy viên,
4 Nguyễn Văn Nghiêm  Đảng ủy viên,
5 Phạm Minh Bằng  Đảng ủy viên, Bí thư chi hộ 3
6 Trần Minh Hiền  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 2
7 Vũ Lân  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1

Các chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2017-2020):

Chi bộ 1: 

- Bí thư: Vũ Lân
- Phó bí thư: Nguyễn Đỗ Trọng Khôi
- Ủy viên: Dương Văn Quảng

Chi bộ 2: 

- Bí thư: Trần Minh Hiền
- Phó bí thư: Nguyễn Thị Kim Phụng
- Ủy viên: Trịnh Đình Chung

Chi bộ 3: 

- Bí thư: Phạm Minh Bằng
- Phó bí thư: Lê Thị Hợp
- Ủy viên: Hồ Thị Thu

Các chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2015-2017):

Chi bộ 1: 

- Bí thư: Nguyễn Văn Nghiêm
- Phó bí thư: Trần Minh Hiền
- Ủy viên: Nguyễn Đỗ Trọng Khôi
Đảng viên là giáo viên thuộc các tổ: Toán, Lý, Hóa, Tin.

Chi bộ 2: 

- Bí thư: Trần Thị Oanh
- Phó bí thư: Cao Thị Hoan
- Ủy viên: Nguyễn Thị Kim Phụng
Đảng viên là giáo viên thuộc các tổ: Văn, Địa

Chi bộ 3: 

- Bí thư: Phạm Minh Bằng
- Phó bí thư: Phạm Xuân Tình
- Ủy viên: Hồ Thị Thu
Đảng viên là giáo viên, nhân viên thuộc các tổ: Sử - GDCD, Sinh, Anh văn, TD-QP, Hành chính

 

Các nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đảng ủy gồm 5 đồng chí:

1 Lý Thanh Tâm  Bí thư Đảng bộ
2 Hà Văn Quyền  Phó Bí thư Đảng bộ
3 Trần Thị Oanh  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 2
4 Phạm Minh Bằng  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 3
5 Nguyễn Văn Nghiêm  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1

 

Từ năm 2008 đến 2012:

Chi ủy gồm 3 đồng chí:
- Bí thư chi bộ: Đ/c. Lý Thanh Tâm
- Phó Bí thư: Đ/c. Nguyễn Ngọc Tỉnh
- Chi ủy viên: Đ/c. Đỗ Mạnh Toàn
Từ năm 2003 đến 2008:
- Bí thư chi bộ: Đ/c. Trần Như ý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *