Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH điều chỉnh cấu trúc đề HK II môn Toán, Sinh

Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10,11,12; môn Sinh lớp 12 (điều chỉnh) năm học 2017-2018 Văn bản liên quan: 4546/SGDĐT-GDTrH V/v…
Đọc tiếp