"Không thể có một hành vi, trong pháp luật cũng như trong đạo đức, bị cấm đối với một cá nhân nhưng lại được phép đối với một đám đông" Ayn Rand