Công bố bộ thủ tục hành chính ngành Giáo dục

Quyết định số: 2174/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Công bố bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện…
Đọc tiếp