Lưu ý về thời gian và hồ sơ nhập học khối 10, năm học 2018 – 2019

Trường THPT chuyên Quang Trung thông báo:   Từ 10 giờ, ngày 16 tháng 7 năm 2018, Nhà trường kính mời phụ huynh có học sinh trúng tuyển và học sinh trúng tuyển đến trường THPT chuyên Quang Trung để…
Read more