Nhân sự

DANH SÁCH

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT chuyên Quang Trung

 

SỐ TT
HỌ & TÊN
Tổ

Chức vụ

1 Lý Thanh Tâm Hiệu trưởng
2 Hà Văn Quyền Phó HT
3 Trần Thị Oanh Phó HT
4 Nguyễn Văn Nghiêm Phó HT
5 Trần Minh Hiền Toán  Tổ trưởng
6 Bùi Công Tuấn Toán  Tổ phó
7 Nguyễn Việt Hải Toán
7 Phan Thị Thu Hương Toán
8 Nguyễn Thị Thanh Diệu Toán
9 Lê Ngọc Thành Toán
10 Nguyễn Văn Hoàng Toán
11 Nguyễn Hữu Quân Toán
12 Nguyễn Tất Nhiệm Toán
13 Vũ Lân  Tổ trưởng
14 Trần Danh Xuân  Tổ phó
15 Nguyễn Thị Diệu Lan
16 Lê Kim Dung
17 Trần Quế Hương
18 Nguyễn Hữu Nguyên
20 Dương Văn Quảng Tin  Tổ trưởng
22 Nguyễn Văn Đông Tin Tổ phó
21 Nguyễn Khắc Nho Tin
23 Trần Quốc Phong Tin
24 Nguyễn Văn Hào Tin
25 Lê Thị Hợp Hóa Tổ trưởng
26 Hoàng Giang Hóa Tổ phó
27 Phạm Thị Thùy Trang Hóa
28 Nguyễn Đỗ Trọng Khôi Hóa
29 Nguyeebx Văn Thoa Hóa
30 Đỗ Thị Ngọc Oanh Hóa
31 Trần Thị Huyền Trâm Sinh  Tổ trưởng
32 Nguyễn Hà Thanh Phong Sinh  Tổ phó
33 Lữ Văn Tập Sinh
34 Lê Thị Thanh Nhàn CN
35 Cao Thị Hoan Văn Tổ trưởng
36 Hồ Nguyễn Bích Thủy Văn  Tổ phó
37 Võ Thị Thu Hà Văn
38 Đinh Thị Quyền Văn
39 Trịnh Đình Chung Văn
40 Phạm Thị Thu Hằng Văn
41 Phạm  Ngọc Lệ Văn
42 Hà Thanh Quỳnh Văn
43 Nguyễn Thị Thu Thủy Văn
44 Phạm Lê Trang Đài Sử Tổ trưởng
45 Lê Thị Thơ Sử  Tổ phó
46 Tô Vũ Tuấn Anh Sử
47 Cao Thị Lan Hương Sử
48 Phùng Thị Thanh Hương GD
49 Nguyễn Thị Bảo Ngân GD
50 Lê Thị Ngọc Thu Địa Tổ trưởng
51 Nguyễn Xuân Sáng Địa  Tổ phó
52 Nguyễn Thị Kim Phụng Địa
53 Nguyễn Thị Hồng Yên Địa
54 Nguyễn Văn Cường Anh  Tổ trưởng
55 Phạm Xuân Tình Anh  Tổ phó
56 Nguyễn Thị Thanh Hoàng Anh
57 Nguyễn Phương Nhung Anh
58 Nguyễn Thị Thu Hương Anh
59 Hồ Thúy Hằng Anh
60 Bùi Công Lý Anh
61 Trần Đức Hoài Lâm TD  Tổ trưởng
62 Phạm Văn Tuyển TD  Tổ phó
63 Thị Trinh TD
64 Nguyễn Văn Sinh TD
65 Phạm Văn Minh TD
66 Lê Thị Ngọc Trinh HC  Tổ trưởng
67 Hồ Thị Thu HC  Tổ phó
68 Phạm Minh Bằng HC
69 Nguyễn Thị Vân HC
70 Trần Văn Thắng HC
71 Trần Thị Nhâm HC
72 Nguyễn Thị Lài HC
73 Cao Thị Hương Giang HC
74 Nguyễn Thị Mai Trang HC
75 Phạm Thanh Thủy HC
76 Phan Đông Quang HC
77 Lê Quý Sơn HC
78 Võ Thị Thu Vân HC
79 Trần Thị Lý HC
80 Lại Cao Giám HC
81 Nguyễn Văn Lưu HC
82 Trần Đình Chung HC
83 Phạm Thị Văn HC

Cập nhật tháng 011/2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *