Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Công văn số 3659/SGDĐT-GDTrH – triển khai thông tư 20/2018/TT-BGGDĐT, 22/8/2018 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

https://vietschooleduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dainganxanh_mie_edu_vn/EQf1rysADLJPtLqigO7dOjgBzH70IIKmMdCr1iLwtk6iEw?e=AAz3qo

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *