Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2018 – 2019

Kế hoạch đã được Sở GD&ĐT phê duyệt theo Công văn 3462/SDGĐT-TTr ngày 18/10/2018.

File văn bản đính kèm

Hình thức kiểm tra gồm: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước. Kiểm tra đột xuất không thể hiện trong kế hoạch này mà sẽ có quyết định vào thời điểm kiểm tra.

Chương trình kiểm tra cụ thể

Thời gian Nội dung kiểm tra Đối tượng
được kiểm tra
Ghi chú
10/2018 Chuyên đề: Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành

– Công tác quản lý tổ chuyên môn

Hiệu trưởng + Giáo viên

 

 

– 2 tổ CM

11/2018 Chuyên đề: Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

a) Kiểm tra công tác quản lý hành chính;

b) Kiểm tra công tác quản lý tài chính;

c) Kiểm tra công tác quản lý tài sản;

d) Kiểm tra thư viện, thiết bị thí nghiệm

 

– Công tác quản lý tổ chuyên môn

– Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Văn thư, giáo vụ;

Kế toán;

Kế toán, CSVC;

Thư viện, thiết bị – thí nghiệm.

 

 

 

– 2 tổ CM

– 15 Giáo viên

12/2018 – Chuyên đề: Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

– Hoạt động quản lý học sinh

– Công tác quản lý tổ chuyên môn

– Kiểm tra thương xuyên

– Hiệu trưởng; giáo viên

 

– Ban QL ký túc xá

– 2 tổ CM

– 15 Giáo viên

01/2019 Chuyên đề: Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Hồ sơ chủ nhiệm

– Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Hiệu trưởng + Giáo viên

 

– Giáo viên chủ nhiệm

– 10 Giáo viên

02/2019 – Việc thực hiện quy định, điều lệ và hồ sơ sổ sách

– Công tác quản lý tổ chuyên môn

–  Kiểm tra lớp học và học sinh

– Các bộ phận, đoàn thể

 

– 2 tổ CM

– Lớp xếp đầu, trung bình, cuối trong thi đua

03/2019 Chuyên đề: Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện):

– Tự kiểm tra công tác quản lí của hiệu trưởng;

– Hồ sơ học sinh khối 12

– Công tác quản lý tổ chuyên môn

– Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Hiệu trưởng; Kế Toán; Thiết bị, thí nghiệm

 

– Hiệu trưởng

– Giáo viên chủ nhiệm

– 2 tổ CM

– 10 Giáo viên

04/2019 Chuyên đề: Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành

– Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Hiệu trưởng + Giáo viên

 

 

– 10 Giáo viên

05/2019 – Kiểm tra hồ sơ sổ sách, sổ điểm, học bạ, …

– Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

– Kiểm tra hoạt động các phòng thí nghiệm, thiết bị.

– Tất cả giáo viên

 

– Giáo viên

– Giáo viên, nhân viên phụ trách

06/2019 – Kiểm kê CSVC + kiểm tra tài chính cuối năm học – Kế toán và các bộ phận liên quan
08/2019 – Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng – Hiệu trưởng, Kế toán và các bộ phận liên quan

 

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *